Enerzair Breezhaler 114/46/136mcg Caps 90x1+1inhal

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

B Post

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel van dit middel moet u gebruiken?
De gebruikelijke dosering is inhalatie van de inhoud van één capsule per dag. U hoeft maar eenmaal per dag te inhaleren. Gebruik niet meer dan wat uw arts u zegt.

U moet Enerzair Breezhaler iedere dag gebruiken, zelfs wanneer u geen last heeft van uw astma.

Wanneer moet u dit middel inhaleren?
Inhaleer dit geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip. Dit helpt om uw astmaklachten overdag en 's nachts onder controle te houden. Ook zult u er zo gemakkelijker aan denken om het te gebruiken.

Hoe inhaleert u dit middel?

Enerzair Breezhaler is voor inhalatie.
In deze verpakking vindt u een inhalator en capsules die het geneesmiddel bevatten. Met de inhalator kunt u het geneesmiddel dat in de capsule zit, inhaleren. Gebruik de capsules enkel en alleen met de inhalator die bij deze verpakking wordt geleverd. De capsules moeten in de blisterverpakking bewaard blijven totdat u ze nodig heeft.
Trek de achterkant van de blisterverpakking los om de blister te openen, druk de capsule niet door de folie.
Als u met een nieuwe verpakking begint, gebruik dan de nieuwe inhalator die bij deze nieuwe verpakking wordt geleverd.
Gooi de inhalator in iedere verpakking weg nadat alle capsules in die verpakking zijn gebruikt.
Slik de capsules niet in.
Lees de gebruiksinstructies aan de achterkant van deze bijsluiter voor meer informatie over het gebruik van de inhalator.
Als uw verpakking een sensor bevat

De sensor en App zijn niet vereist om uw geneesmiddel te kunnen inhaleren. De sensor hoeft niet met de App te zijn verbonden wanneer u uw geneesmiddel inhaleert.
Uw arts zal beslissen of het gebruik van de sensor en de App geschikt is voor u.
De elektronische sensor moet worden bevestigd aan de onderkant van de Enerzair Breezhaler-inhalator.
De sensor bevestigt dat u de inhalator gebruikt heeft door middel van registratie en monitoring van de activeringen van de inhalator en het zoemende geluid van de ronddraaiende capsule tijdens het inhaleren, maar registreert niet of u de dosis van uw geneesmiddel gekregen heeft.
De sensor moet in combinatie met de Propeller App op uw smartphone of een ander geschikt apparaat worden gebruikt. Via bluetooth linkt de sensor met de Propeller App.
Lees de gebruiksaanwijzing in de sensorverpakking en de App voor meer informatie over hoe u de sensor en de App moet gebruiken.
Nadat alle capsules in een verpakking zijn gebruikt, moet u de sensor overzetten op de nieuwe inhalator in de volgende verpakking.
Als uw klachten niet verbeteren
Als uw astma niet beter wordt of zelfs slechter wordt nadat u Enerzair Breezhaler bent gaan gebruiken, neem dan contact op met uw arts.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Als u per ongeluk te veel van dit geneesmiddel heeft geïnhaleerd, moet u onmiddellijk contact met uw arts of ziekenhuis opnemen voor advies. Het kan zijn dat u dan medische hulp nodig heeft.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u bent vergeten om een dosis op het gebruikelijke tijdstip te inhaleren, inhaleer er dan dezelfde dag zo snel mogelijk één. Inhaleer de volgende dosis de volgende dag op het gebruikelijke tijdstip. Inhaleer geen twee dosissen op dezelfde dag.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel, behalve wanneer uw arts u vertelt dat u moet stoppen. Uw astmaklachten kunnen terugkomen als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn indacaterol (als acetaat), glycopyrronium (als bromide) en mometasonfuroaat. Elke capsule bevat 150 microgram indacaterol (als acetaat), 63 microgram glycopyrroniumbromide (gelijk aan 50 microgram glycopyrronium) en 160 microgram mometasonfuroaat. Elke afgeleverde dosis (de dosis die het mondstuk van de inhalator verlaat) bevat 114 microgram indacaterol (als acetaat), 58 microgram glycopyrroniumbromide (gelijk aan 46 microgram glycopyrronium) en 136 microgram mometasonfuroaat.
De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat en magnesiumstearaat (zie rubriek 2 onder "Enerzair Breezhaler bevat lactose").

Indicatie

Wat is Enerzair Breezhaler en hoe werkt het?
Enerzair Breezhaler bevat drie werkzame stoffen:

  • indacaterol
  • glycopyrronium
  • mometasonfuroaat

Indacaterol en glycopyrronium behoren tot een groep geneesmiddelen die bronchodilatoren (luchtwegverwijders) wordt genoemd. Ze werken op verschillende manieren om de spieren van de kleine luchtwegen in de longen te ontspannen. Dit helpt om de luchtwegen te openen waardoor lucht makkelijker de longen in en uit kan stromen. Wanneer ze regelmatig worden geïnhaleerd, helpen ze bij het open houden van de kleine luchtwegen.

Mometasonfuroaat behoort tot een groep geneesmiddelen die corticosteroïden (of steroïden) wordt genoemd. Corticosteroïden verminderen de zwelling en irritatie (ontsteking) van de kleine luchtwegen in de longen en verlichten zo geleidelijk de ademhalingsproblemen. Corticosteroïden helpen ook om astma-aanvallen te voorkomen.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Enerzair Breezhaler wordt gebruikt als onderhoudsbehandeling voor astma bij volwassenen.

Astma is een ernstige, chronische longziekte waarbij de spieren rond de kleinere luchtwegen samentrekken (bronchoconstrictie) en ontstoken raken. De klachten komen en gaan, en zijn onder meer kortademigheid, piepende ademhaling, strak gevoel op de borst en hoest.

U moet Enerzair Breezhaler iedere dag gebruiken, en niet alleen wanneer u ademhalingsproblemen heeft of andere klachten van astma. Dagelijks gebruik zorgt ervoor dat het geneesmiddel uw astma goed onder controle houdt. Gebruik dit geneesmiddel niet om verlichting te krijgen bij een plotselinge aanval van kortademigheid of piepende ademhaling.

Als u vragen heeft over hoe Enerzair Breezhaler werkt of waarom het aan u is voorgeschreven, neem dan contact op met uw arts.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie. Als u denkt dat u misschien allergisch bent, vraag uw arts dan om advies.

Gegevens
CNK4242426
FabrikantenNovartis
MerkenNovartis
Bijsluiter