Desmopressine Teva 0,2mg Tabl 15 X 0,2mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

B Post

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

De dosering van desmopressine moet voor elke patiënt afzonderlijk worden aangepast.

  • Diabetes insipidus

Volwassenen en kinderen

Een geschikte startdosering bij volwassenen en kinderen is 100 microgram (0,1 mg) driemaal per dag.Het toedieningsschema moet daarna worden aangepast volgens de respons van de patiënt. Deklinische ervaring heeft geleerd dat de dagdosering schommelt tussen 200 microgram (0,2 mg) en 1200microgram (1,2 mg). De onderhoudsdosering bij de meeste patiënten is 100-200 microgram (0,1-0,2mg) driemaal per dag. Als er tekenen van waterretentie/hyponatriëmie optreden, moet de behandelingtijdelijk worden onderbroken en moet de dosering worden aangepast.

  • Nachtelijke enuresis

Kinderen ouder dan 5 jaar

Een geschikte aanvangsdosering is 200 microgram (0,2 mg) bij het slapengaan. De dosering kanworden verhoogd tot 400 microgram (0,4 mg) als de lagere dosering niet voldoende doeltreffend is.Bij een langetermijnbehandeling moet om de drie maanden een behandelingsvrije periode van minstenséén week worden ingelast om na te gaan of er spontane genezing is opgetreden.

De vochtinname moet worden beperkt en gecontroleerd. Als er tekenen of symptomen vanvochtretentie en/of hyponatriëmie optreden (hoofdpijn, misselijkheid/braken, gewichtstoename en inernstige gevallen convulsies, coma), moet de behandeling worden onderbroken tot de patiënt volledig ishersteld. Als de behandeling wordt hervat, moet vochtrestrictie worden toegepast.

  • Nycturie

De aanbevolen aanvangsdosering is 100 microgram (0,1 mg) bij het slapengaan. Als het effectontoereikend is, kan de dosering om de week worden verhoogd tot 200 microgram (0,2 mg) envervolgens tot 400 microgram (0,4 mg); De vochtinname moet worden beperkt en gecontroleerd.

Voor een diagnose van nachtelijke polyurie kan worden gesteld, moeten de frequentie en het volumevan de urineproductie gedurende minstens 48 uur worden gemeten. Als de nachtelijke urineproductiehoger is dan de blaascapaciteit of hoger dan 1/3 van de urineproductie over 24 uur, wijst dat opnachtelijke polyurie.

Als er tekenen of symptomen van vochtretentie en/of hyponatriëmie (hoofdpijn, misselijkheid/braken,gewichtstoename en in ernstige gevallen convulsies, coma) optreden, moet de behandeling wordenonderbroken tot de patiënt volledig hersteld is. Als de behandeling wordt hervat, moet vochtrestrictieworden toegepast en moeten de serumnatriumspiegels worden gevolgd.

Als het gewenste klinische effect na 4 weken verhoging van de dosering niet wordt bereikt, moet debehandeling worden stopgezet.

Behandeling van oudere patiënten (≥ 65 jaar) wordt niet aanbevolen. Mocht de arts verkiezen om tochdesmopressine voor te schrijven, dan moet de patiënt nauwgezet worden gevolgd op een verhoogdrisico op hyponatriëmie. Het serumnatrium moet worden gemeten bij de start van de behandeling, driedagen na het begin van de behandeling, bij het verhogen van de dosering en regelmatig tijdens eenlangdurige behandeling.

Wijze van toediening

Desmopressineacetaat tabletten mogen niet worden ingenomen met de maaltijden.

Samenstelling

Elke tablet van 0,2 mg desmopressine acetaat stemt overeen met 0,178 mg desmopressine.

Hulpstof met bekend effect: 138,8 mg lactosemonohydraat/tablet

  • Lijst van hulpstoffen

Lactosemonohydraat

Maïszetmeel

Povidon

Gepregelatineerd zetmeel

Watervrij colloïdaal siliciumdioxide

Magnesiumstearaat.

Indicatie

- Centrale diabetes insipidus.

- Nachtelijke enuresis bij kinderen ouder dan 5 jaar-

- Behandeling van nycturie door nachtelijke polyurie bij volwassenen.

Gegevens
CNK2596914
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte60 mm
Lengte137 mm
Diepte30 mm
Hoeveelheid verpakking15
Bijsluiter