Ramipril Krka 5,0mg Comp 100

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

B Post

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Hypertensie

 • Startdosering: 1,25 - 2,5 mg /dag.
 • Onderhoudsdosering: max. 10 mg /dag.

Cardiovasculaire preventie

  Nierziekte

  MET DIABETES EN MICROALBUMINURIE

  Symptomatische hartinsufficientie.

 • Startdosering: 1,25 mg /dag.
 • Onderhoudsdosering: max. 10 mg /dag. Spreiding over 2 innames per dag is aangeraden.
 • Startdosering: 2,5 mg /dag.
 • Onderhoudsdosering: max. 10 mg /dag.
 • NIET DIABETISCHE NEFROPATHIE (macroproteinurie > of = 3 g/dag)

 • Startdosering: 1,25 mg /dag.
 • De dosis verdubbelen tot 2,5 mg na 2 weken.
 • Onderhoudsdosering: max. 5 mg /dag.
 • MET DIABETES EN EEN CARDIOVASCULAIRE RISICOFACTOR

 • Startdosering: 2,5 mg /dag.
 • De dosis verdubbelen tot 5 mg na 1 à 2 weken.
 • Onderhoudsdosering: max. 10 mg /dag.
 • Startdosering: 1,25 mg /dag.
 • De dosis verdubbelen tot 2,5 mg na 2 weken.
 • Onderhoudsdosering: max. 5 mg /dag.

Hartfalen na de acute fase van een myocardinfarct

 • Startdosering (48 u na het myocardinfarct):
  • 2,5 mg 2 x /dag gedurende 3 dagen.
  • Indien de initiële dosis niet verdragen wordt: 1,25 mg 2 x /dag gedurende 2 dagen, dan verhogen tot 2,5 en dan 5 mg, 2 x /dag.
  • Indien een dosisverhoging naar 2,5 mg 2 x /dag niet verdragen wordt, moet de therapie stopgezet worden.
 • Onderhoudsdosering: 5 mg, 2 x /dag.

Dosisaanpassingen

NIERINSUFFICIËNTIE

 • Creatinineklaring > of = 60 ml/min:
  • Startdosering: 2,5 mg/dag; maximale dagelijkse dosis: 10 mg.
 • Creatinineklaring tussen 30 en 60 ml/min:
  • Startdosering: 2,5 mg/dag; maximale dagelijkse dosis: 5 mg.
 • Creatinineklaring tussen 10 en 30 ml/min:
   • Startdosering: 1,25 mg/dag; maximale dagelijkse dosis: 5 mg.
  • Hypertensieve patiënten die hemodialyse ondergaan:
  • Startdosering: 1,25 mg/dag; maximale dagelijkse dosis: 5 mg.

  Dosisaanpassingen zijn ook aangewezen bij leverinsufficiëntie, en bij patiënten die behandeld worden met diuretica.

  Toedieningswijze

  • Voor, tijdens of na de maaltijd innemen.
  • Met vloeistof, zonder kauwen of pletten.
  • Iedere dag op hetzelfde tijdstip innemen.
Indicatie
 • Hypertensie.
 • Cardiovasculaire preventie (reductie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit) bij patienten met:
  • manifeste atherotrombotische cardiovasculaire ziekte (voorgeschiedenis van coronair hartlijden of CVA, of perifeer vaatlijden)
  • diabetes met minstens 1 cardiovasculaire risicofactor.
 • Nierziekte:
  • Glomerulaire diabetische nefropathie in een vroeg stadium gekenmerkt door de aanwezigheid van micro-albuminurie;
  • Manifeste diabetische nefropathie gekenmerkt door macroproteinurie bij patienten met minstens een cardiovasculaire risicofactor;
  • Manifeste glomerulaire niet-diabetische nefropathie gekenmerkt door macroproteinurie >= 3 g/dag.
 • Symptomatische hartinsufficientie.
 • Secundaire preventie na een acuut myocardinfarct: reductie van de mortaliteit tijdens de acute fase van myocardinfarct bij patienten met klinische tekenen van hartinsufficientie indien de behandeling wordt gestart > 48 uur na een acuut myocardinfarct.
Gegevens
CNK3495868
FabrikantenKRKA
MerkenKRKA
Breedte60 mm
Lengte108 mm
Diepte53 mm
Hoeveelheid verpakking100
Bijsluiter