Inspra 25mg Filmomh Tabl 30

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

B Post

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

  • Startdosering: 25 mg, 1 x /dag
  • Onderhoudsdosering: 50 mg, 1 x /dag
  • Dosisverhoging bij voorkeur over 4 weken, rekening houdend met de kaliumserumwaarden (zie tabel in de bijsluiter)
  • De behandeling binnen de 3 - 14 dagen na een acuut myocardinfarct instellen

Toedieningswijze

  • Met of zonder voedsel innemen
Indicatie

Cardiovasculair risico

  • Om het cardiovasculair mortaliteits- en morbiditeitsrisico te verminderen. Het vormt een aanvulling op standaardbehandelingen zoals bèta-blokkers, bij stabiele patiënten die een linkerventrikeldysfunctie (LVEF 40%) en klinische tekenen van hartinsufficiëntie vertonen na een recent myocardinfarct
  • Om het cardiovasculair mortaliteits- en morbiditeitsrisico te verminderen bij volwassen patiënten met klasse II NYHA (chronische) hartinsufficiëntie en systolische linkerventrikeldisfunctie (LVEF = 30%) en dit als aanvulling op hun optimale standaardbehandeling
Contra indicatie

• Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
• Patiënten met een kaliëmie > 5,0 mmol/l bij aanvang van de behandeling.
• Patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie (eGRF < 30 ml/min per 1,73 m2).
• Patiënten met een ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pugh klasse C).
• Patiënten die kaliumsparende diuretica, kaliumsupplementen of krachtige CYP3A4-inhibitoren krijgen zoals itraconazol, ketoconazol, ritonavir, nelfinavir, clarithromycine, telithromycine en nefazodon).
• De combinatie van een angiotensine-converterend-enzym (ACE) remmer en een angiotensine receptorblokker (ARB) met eplerenone.

Gegevens
CNK2247930
FabrikantenPfizer, Viatris
MerkenPfizer
Breedte78 mm
Lengte108 mm
Diepte22 mm
Hoeveelheid verpakking30
Bijsluiter